Power Khan

Naturalna viagra - legenda i historia

Od czasów starożytnych, wszyscy koreańscy królowie posiadali duże haremy: rozpoznawalną żonę I niezliczoną ilość konkubin. Ponadto na bieżąco dostarczano królom nowe konkubiny ziwkszając rozmiar haremów: poodbno duża aktywność seksualna zapewniała królom dobre zdrowie I długowieczność.

Aby obowiązki małżńskie nie sprawiały im trudnośći i aby mogli czerpać z nich nieskończoną przyjemność, buddyjscy mnisi zamieszkujący Klasztor Pulgusa, stworzyli specjalny eliksir z naturalnych produktów.

Według legendy, napój ten przekształca zwykłych mężczyzn.....w mężczyzn silnych, żywotnychi niepokonanych.

W XIII wieku eliksir ten odegrał duża rolę w historii Korei.

W 1216 roku Czyngis-chan (Genghis Khan) postanowił podbić Chiny i Koreę. Gdy Koreńczycy zaczęli ponościć poważne straty, ich król Go-Jong zwołał Zgromadzenie Starszych na naradę.

Po dlugich obradach Starsi postanowili pokonać wroga za pomocą podstępu. Wysłali najpiękniejszą koreańską konkubinę, Sung Lee, aby uwiodła mongolskiego wodza a następnie podała mu specjalny eliksir. Tak też się stało. Potężny władca uległ czarowi pięknej kobiety, a po nieświadomym spożyciu eliksiru, doznał w jej objęciach odczuć jakich nie doświadczył nigdy wcześniej. Od tej pory był pod jej całkowitym urokiem, będąc przekonanym, że swoje wzniosłe przezcia zawdzięcza tylko jej osobie. Sung Lee użyła swojego wpływu I przekonała go, aby zamiast zabijać jej lud ustalił daninę, która będą uiszczać. W rezultacie pomiędzy koreańską konkubiną I mongolskim wodzem rozwinęła się prawdziwa I długotrwała miłość. Żyli razem 11 lat aż do jej śmierci w 1227 roku. Lud koreański mógł sobie życ spokojnie I w pokoju, podczas gdy oddziały Mogngołów najezdzały Chiny.

Po latach udoskonalania eliksir osiągnął swoją doskonałość. Nazwany jest zamiennie “Mighty Khan” albo “Power Khan”, dla uczczenia miłości pomiędzy Genghis Khan i Sung Lee.